65,95 kr

Kraes Håndsprit med 70% alkohol, bakteriedræbende gel.
Tilsat glycerin og baobabolie for at modvirke udtørring af hænderne.

ANVENDELSE:

 • Anvendes til daglig hygiejne, når sæbe ikke er tilgængeligt.

Vejledning: Massér 2 pump hånddesinfektion ind i hænderne og mellem fingrene. Lad lufttørre i cirka 10 sek.

AKTIVE STOFFER:

 • Ethanol 60-85 % CAS nr. 64-17-5
 • 2-Propanol 1-5 % CAS nr. 67-63-0

*OBS:

 • Meget brandfarlig væske og damp. Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • Ved kontakt med øjnene skyl forsigtigt med vand i flere minutter.
 • Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let.
 • Fortsæt skylningen, Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • Opbevares utilgængeligt for børn.
 • Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder.
 • Rygning forbudt.
 • Tom, renset emballage bør bortskaffes til genanvendelse.
 • Urenset emballage bortskaffes via den lokale affaldsordning
 • Biocider skal anvendes på forsvarlig vis.
 • Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse.
 • Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

INGREDIENSER:

 • Alcohol
 • Isopropyl Alcohol
 • Glycerin (Vegetable Derived)
 • Adansonia Digitata Seed Oil*
 • Carbomer
 • Aminomethyl Propanol

 * ved en ingrediens, er den 100% økologisk

 

KREAS Håndsprit 150 ml
65,95 kr

Måske vil du også synes godt om