50,95 kr

Evocer vaskemiddel til silke og uld

 • 100 % nedbrydelige plantebaserede
 • 100 % genbrugsplast emballage.

ANVENDELSE:

 • Velegnet til hvidt og kulørt tøj

Lad ikke produktet tørre ud på dit vasketøj. Tjek altid tøjets vaskemærke. Egnet til 30-60°C. Flammehæmmende overflader: Vask aldrig på over 50°C.

DOSERING:

 • Ved standard mængde tøj (4-5 kg):
 • Blødt vand - 40 ml
 • Medium vand - 50 ml


Ved større mængder tøj (6-8 kg):
Hårdt vand - 70 ml

*OBS:

 • Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319)
 • Opbevares utilgængeligt for børn. (P102)
 • VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. (P305+P351+P338)
 • Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. (P337+P313)
 • Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101)

INGREDIENSER:

 • 5-15 % Nonioniske overfladeaktive stoffer, anioniske overfladeaktive stoffer
 • 5 % Sæbe
 • Parfume: Linalool, limonene, geraniol
 • Enzymer
 • Andre stoffer: Vand, alkohol, natriumcitrat, glycerin, citronsyre
Ecover Flydende Vaskemiddel Universal 1 Liter
50,95 kr

Måske vil du også synes godt om