50,95 kr

Ecover tøjvaske til sort tøj

 • 100 % nedbrydelige plantebaserede
 • 100 % genbrugsplast emballage.

ANVENDELSE:

 • Velegnet til alle mørke tekstiler.

Lad ikke produktet tørre ud på dit vasketøj. Tjek altid tøjets vaskemærke. Egnet til 30-40°C. Flammehæmmende overflader: Vask aldrig på over 50°C.

DOSERING:

 • Ved maskinvask (2,5 kg):
 • Blødt vand - 30 ml
 • Medium til hårdt vand - 45 ml

Ved håndvask (5 l):
Medium til hårdt vand - 20 ml til 5 l vand

*OBS:

 • Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319)
 • Opbevares utilgængeligt for børn. (P102)
 • VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. (P305+P351+P338)
 • Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. (P337+P313)
 • Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101)

INGREDIENSER:

 • 5-15 % Nonioniske overfladeaktive stoffer
 • < 5 % Sæbe
 • Anioniske overfladeaktive stoffer
 • Enzymer
 • Parfume: Linalool, limonene, geraniol
 • Andre stoffer: Vand, alkohol, natriumcitrat, natriumchlorid, farveoverføringsinhibitor polymer, polyethylen glycol propylen glycol oligo ester, citronsyre
Ecover Flydende Vaskemiddel Black 1 Liter
50,95 kr

Måske vil du også synes godt om